Καλή μας Ρουμπίνα Γαβριελάτου, σε ευχαριστούμε πολύ που πάλι χάρισες: αυτή τη φορά πολλά τρόφιμα. Να είσαι καλά!

2013 - Δεκ Posted by give the kids 0 comments